P2000.LIVE

P2000 gemeente

08-11-2019
 
21:27
A1 Lommerbergen Reuver 89865 Reuver
001020174
07-11-2019
 
17:38
A1 Prinses Margrietlaan Reuver 89472 Reuver
001020174
04-11-2019
 
22:58
P 2 BLB-03 BR gerucht Parklaan Reuver 235831 Reuver
001001451
 
001001511
 
001005998
 
001001516
18:11
P 1 (Intrekken Alarm Brw) Autom. brandmelding Zorggroep, de Gebouw Forum Meester Bosmanshof Reuver Reuver
001005998
 
001001512
 
001001451
 
001001516
 
001001511
18:09
P 1 BLB-04 Autom. brandmelding Zorggroep, de Gebouw Forum Meester Bosmanshof Reuver 235831 Reuver
001001516
 
001001512
 
001001451
 
001001511
 
001005998
03-11-2019
 
14:46
A1 Bergerhofweg Reuver 88163 Reuver
001020175
02-11-2019
 
20:42
P 1 BLB-01 Reanimatie Hazenkamp Reuver 235831 Reuver
001001516
 
001001511
 
001001451
 
001005998
 
001001512
31-10-2019
 
23:07
P 1 BLB-01 HV weg letsel Rijksweg Reuver 235831 Reuver
001005998
 
001001516
 
001001512
 
001001451
23:04
Aanrijding letsel Reuver Reuver
001001492
30-10-2019
 
14:17
A2 Pater Claretstraat Reuver 87043 Reuver
001020187
13:42
A2 Pater Claretstraat Reuver 87031 Reuver
001020174
26-10-2019
 
13:58
P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hoogstraat Beesel 235151 235831 Beesel
001001451
 
001001516
 
001001512
 
001001742
 
001001511
 
001005998
24-10-2019
 
18:13
A1 Meuleberg Beesel 85459 Beesel
001020174
23-10-2019
 
22:28
A1 Bosdaellaan Reuver 85192 Reuver
001020174
22:27
P 1 BLB-02 Reanimatie Bosdaellaan Reuver 235831 Reuver
001005998
 
001001516
 
001001511
 
001001451
18:51
Aanrijding letsel Sint Jozefweg Reuver Reuver
001001492
19-10-2019
 
23:01
Aanrijding letsel Rijksweg Reuver Reuver
001001492
11:34
A1 Sint Annastraat Reuver 83878 Reuver
001020174
18-10-2019
 
07:08
A1 Titus Brandsmalaan Reuver 83520 Reuver
001020187
17-10-2019
 
14:13
A1 Keulseweg Reuver 83377 Reuver
001020175
13:15
A1 Boterbloemstraat Reuver 83357 Reuver
001020187
14-10-2019
 
11:38
P 1 BLB-03 Autom. brandmelding Lommerbergen Bungalowpark Lommerbergen Reuver 233269 Reuver
001005998
 
001001882
 
001001639
13-10-2019
 
13:34
A1 Meester Bosmanshof Reuver 82242 Reuver
001020174
02:42
A1 Leewerveltweg Reuver 82091 Reuver
001020187
12-10-2019
 
15:38
A2 Sint Jozefweg Reuver 81963 Reuver
001020187
15:18
A1 Sint Jozefweg Reuver 81958 Reuver
001020174
11-10-2019
 
19:20
A2 In den Hof Reuver 81739 Reuver
001020174
10:08
A1 Heerstraat Reuver 81544 Reuver
001020174
10-10-2019
 
16:05
P 2 BLB-03 Autom. brandmelding Zorggroep, de Gebouw Forum Meester Bosmanshof Reuver 235831 Reuver
001001512
 
001005998
 
001001451
 
001001516
 
001001511
16:01
P 1 BLB-03 Autom. brandmelding Zorggroep, de Gebouw Forum Meester Bosmanshof Reuver 235169 Reuver
001005998
 
001001732
 
001001742
08-10-2019
 
21:32
A1 Ranonkelstraat Reuver 80836 Reuver
001020174
12:55
A1 Lommerbergen Reuver 80692 Reuver
001020175
12:37
A1 Veenmos Reuver 80687 Reuver
001020187
08:11
A1 Meester Bosmanshof Reuver 80571 Reuver
001020175
07-10-2019
 
18:51
P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Ronkenstein Reuver 235831 Reuver
001005998
 
001033002
 
001001516
 
001001451
 
001001511
 
001001512
06-10-2019
 
21:02
A1 Industriestraat Reuver 80162 Reuver
001020175
04-10-2019
 
20:31
A2 Bosdaellaan Reuver 79679 Reuver
001020187
01-10-2019
 
17:36
A2 Broeklaan Reuver 78737 Reuver
001020187
11:22
P 2 BLB-01 DV Brw (meting) Sint Joris Keramische Industrie Sint Jorisstraat Beesel 235831 Beesel
001001511
 
001005998
 
001001451
 
001001512
 
001001516
11:20
P 2 BLB-01 BR nacontrole Sint Jorisstraat Beesel 233269 Beesel
001001882
 
001005998
 
001001639
28-09-2019
 
10:14
A2 Meidoornlaan Reuver 77745 Reuver
001020175
27-09-2019
 
18:20
A1 Zonnedauw Reuver 77591 Reuver
001020175
24-09-2019
 
13:55
P 1 BLB-02 Reanimatie Ouddorp Beesel 235831 Beesel
001001511
 
001001516
 
001005998
 
001001451
 
001001512
13:53
P 1 BLB-02 Reanimatie Ouddorp Beesel 233269 235131 Beesel
001005998
 
001001742
 
001001882
 
001001639
23-09-2019
 
22:49
A1 Dovenetelstraat Reuver 76441 Reuver
001020187
04:51
A2 Hoogstraat Beesel 76214 Beesel
001020187
19-09-2019
 
17:08
A1 Sint Jorisstraat Beesel 75174 Beesel
001020175
09:08
A2 Hubert Ummelsstraat Reuver 75019 Reuver
001020187
16-09-2019
 
19:13
A1 Lommerbergen Reuver 74348 Reuver
001020187
15-09-2019
 
01:23
A1 Bosdaellaan Reuver 73827 Reuver
001020187
13-09-2019
 
18:41
A2 Sint Annastraat Reuver 73492 Reuver
001020187
09-09-2019
 
15:18
P 1 BLB-04 Autom. brandmelding Zorggroep, de Gebouw Forum Meester Bosmanshof Reuver 233269 Reuver
001005998
 
001001882
 
001001639
13:22
A2 Dijckersingel Reuver 72187 Reuver
001020187
08-09-2019
 
09:33
P 1 Reanimatie Muiterdijk Reuver Reuver
001001512
 
001001511
 
001005998
 
001001516
 
001001451
09:32
P 1 BLB-01 Ass. Ambu Muiterdijk Reuver 235831 Reuver
001001512
 
001001511
 
001001451
 
001005998
 
001001516
09:30
A1 Muiterdijk Reuver 71886 Reuver
001020175
07:27
P 1 BLB-01 BR wegvervoer Cafe-restaurant De Witte Steen Keulseweg Reuver 233431 Reuver
001001521
 
001005998
 
001001452
 
001001525
07:27
P 1 BR wegvervoer Cafe-restaurant De Witte Steen Keulseweg Reuver Reuver
001005998
 
001001511
 
001001512
 
001001516
 
001001451
07:20
P 1 BLB-01 BR wegvervoer Cafe-restaurant De Witte Steen Keulseweg Reuver 235831 Reuver
001001511
 
001001516
 
001001451
 
001001512
 
001005998
07-09-2019
 
21:58
A1 Parklaan Reuver 71791 Reuver
001020187
21:58
P 1 BLB-02 Reanimatie Parklaan Reuver 235831 Reuver
001001451
 
001001511
 
001001516
 
001005998
 
001001512
06-09-2019
 
22:29
A1 Mariastraat Reuver 71575 Reuver
001020174
05-09-2019
 
18:13
A1 Waterloseweg Beesel 71252 Beesel
001020187
16:41
A2 Broeklaan Reuver 71232 Reuver
001020187
15:43
B2 Bosdaellaan Reuver 71219 Reuver
001020175
06-08-2019
 
17:10
A2 Raadhuisplein Reuver 62881 Reuver
001020187
12:28
P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Sint Annastraat Reuver 235831 Reuver
001001451
 
001005998
 
001001516
 
001001512
 
001001511
12:24
P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Sint Annastraat Reuver 233269 Reuver
001001882
 
001001639
 
001005998
 
001033002
03-08-2019
 
21:22
A2 Bosdaellaan Reuver 62076 Reuver
001020187
02-08-2019
 
02:20
A1 Burgemeester Janssenstraat Beesel 61624 Beesel
001020187
31-07-2019
 
14:09
A2 Hoverheide Reuver 61195 Reuver
001020174
14:09
Aanrijding letsel Hoverheide Reuver Reuver
001001492
14:08
Aanrijding letsel Hoverheide Reuver Reuver
001001492
29-07-2019
 
10:22
P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Vossenberg Beesel 233262 233281 Beesel
001005998
 
001001479
 
001001878
 
001001882
10:20
P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Vossenberg Beesel 235151 Beesel
001001742
 
001005998
10:19
P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Vossenberg Beesel 235191 236196 235131 Beesel
001005998
 
001033002
 
001001742
 
001001782
 
001001789
10:16
P 1 BLB-02 BR gebouw Vossenberg Beesel 235169 235831 Beesel
001001511
 
001001512
 
001001732
 
001001742
 
001001516
 
001005998
 
001001451
28-07-2019
 
14:28
A1 Heidenheimseweg Beesel 60329 Beesel
001020187
27-07-2019
 
22:48
A1 Mariastraat Reuver 60166 Reuver
001020187
24-07-2019
 
20:54
P 1 BLB-02 BR natuur Rijksweg Reuver 233262 233281 Reuver
001001479
 
001001878
 
001001882
 
001005998
20:51
P 1 BLB-02 BR natuur Rijksweg Reuver 235831 233431 Reuver
001001512
 
001001452
 
001001525
 
001005998
 
001001521
 
001001516
 
001001451
19:19
P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (AGS) Muiterdijk Beesel 235191 236121 Beesel
001001776
 
001001789
 
001005998
19:18
P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Muiterdijk Beesel 233262 233281 Beesel
001001479
 
001001878
 
001001882
 
001005998
19:09
P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Muiterdijk Beesel 235831 235132 Beesel
001001451
 
001001512
 
001001516
 
001001742
 
001033002