P2000.LIVE

P2000 gemeente

12-11-2019
 
17:22
A1 Boekenderweg Thorn 90944 Thorn
001020186
07:36
P 1 BLB-04 OMS handmelder Daelzicht Den Speelman Rect. Driessenstraat Heel 236134 Heel
001001932
 
001005998
 
001001483
 
001001931
 
001001994
 
001001978
02:15
P 1 BLB-01 OMS handmelder Daelzicht Den Speelman Rect. Driessenstraat Heel 236134 Heel
001001978
 
001005998
 
001001483
 
001001931
 
001001932
 
001001994
09-11-2019
 
21:35
A1 op de Bree Beegden 90123 Beegden
001020186
06-11-2019
 
08:16
Aanrijding letsel St. Antoniusstraat Heel Heel
001001492
 
001001492
04-11-2019
 
18:58
A1 Keulstraat Linne 88534 Linne
001020175
03-11-2019
 
11:49
A1 Trippaardstraat Thorn 88116 Thorn
001020186
02-11-2019
 
19:49
P 1 (Intrekken Alarm Brw) Autom. brandmelding WABI SABI De Bolder Dokter Engelsoord Maasbracht Maasbracht
001001992
 
001001811
 
001001474
 
001001975
 
001001812
 
001005998
19:48
P 1 BLB-01 Autom. brandmelding WABI SABI De Bolder Dokter Engelsoord Maasbracht 235731 Maasbracht
001001474
 
001001975
 
001001812
 
001001992
 
001001811
 
001005998
08:35
P 1 (Intrekken Alarm Brw) Autom. brandmelding WZV Sterrebosch Onder de Bomen Thorn Thorn
001001974
 
001001866
 
001001867
 
001005998
 
001001478
08:32
P 1 BLB-02 Autom. brandmelding WZV Sterrebosch Onder de Bomen Thorn 235631 Thorn
001001867
 
001001974
 
001001866
 
001001478
 
001005998
31-10-2019
 
16:05
A1 Duinenberg Beegden 87327 Beegden
001020187
15:39
Aanrijding letsel A73 Re 9,6 Linne Linne
001001492
04:46
A1 Wilhelminahof Thorn 87163 Thorn
001020187
29-10-2019
 
22:01
A1 Beegderveld Beegden 86892 Beegden
001020187
21:38
A1 A2 Li 214, Wessem 86887 Wessem
001020186
21:38
Aanrijding letsel A2 Li 214,9 Wessem Wessem
001001492
12:46
P 1 BLB-01 HV buiten materieel (Gas lekkage) Emmalaan Maasbracht 235191 Maasbracht
001005998
 
001001789
12:44
P 1 BLB-01 HV buiten materieel (Gas lekkage) Emmalaan Maasbracht 235369 235531 Maasbracht
001005998
 
001001978
 
001033002
 
001001994
 
001001932
 
001001933
 
001001931
 
001001569
 
001001483
11:41
A1 Leukenhof Beegden 86731 Beegden
001020186
03:04
A1 Kruisstraat Beegden 86655 Beegden
001020187
01:32
A1 Molenstraat Beegden 86651 Beegden
001020187
28-10-2019
 
15:34
A1 Nieuwstraat Beegden 86553 Beegden
001020187
15:19
B1 Haegstraat Wessem 86548 Wessem
001020175
27-10-2019
 
17:33
P 2 BLB-01 DV Brw Waage Naak Wessem 235531 Wessem
001005998
 
001001931
 
001001932
 
001001994
 
001001483
 
001001978
16:17
A1 Eind Thorn 86290 Thorn
001020186
08:56
A2 Rutgerstraat Linne 86166 Linne
001020187
26-10-2019
 
23:55
B1 Notenbeemd Thorn 86086 Thorn
001020187
15:18
A2 Rect. Driessenstraat Heel 85965 Heel
001020187
25-10-2019
 
15:18
B1 Daalzicht Heel 85694 Heel
001020175
06:30
A1 Maasbrachterweg Linne 85539 Linne
001020187
24-10-2019
 
19:22
P 2 BLB-01 BR buiten Koningssteen Thorn Lokaal Thorn 235531 Thorn
001001994
 
001000197
 
001001978
 
001001931
 
001001483
 
001001932
 
001005998
23-10-2019
 
15:41
B1 Kerkplein Maasbracht 85110 Maasbracht
001020175
13:02
A1 Baarstraat Thorn 85054 Thorn
001020186
12:19
P 1 BLB-01 HV weg letsel Stevensweerterweg Maasbracht 235369 235531 Maasbracht
001001931
 
001001932
 
001001569
 
001005998
 
001001994
 
001001933
 
001001483
 
001001978
12:18
Aanrijding letsel Stevensweerterweg Maasbracht Maasbracht
001001492
12:15
Aanrijding letsel Stevensweerterweg Maasbracht Maasbracht
001001492
12:07
A1 Broekweg Heel 85024 Heel
001020187
22-10-2019
 
19:56
P 1 BLB-03 BR gebouw Schoolhof Heel 235191 Heel
001005998
 
001001789
19:54
A1 Mgr. Savelbergweg Heel 84855 Heel
001020175
19:52
P 1 BLB-03 BR gebouw Stichting Koraalgroep Mgr. Savelbergweg Heel 235531 235631 Heel
001005998
 
001001483
 
001001478
 
001001931
 
001001974
 
001001867
 
001001866
 
001001994
 
001001978
 
001001932
19:31
P 1 (Intrekken Alarm Brw) Autom. brandmelding St. Anna Panheelderweg Heel Heel
001001994
 
001005998
 
001001483
 
001001932
 
001001978
 
001001931
19:29
P 1 BLB-01 Autom. brandmelding St. Anna Panheelderweg Heel 235531 Heel
001001994
 
001005998
 
001001978
 
001001932
 
001001483
 
001001931
09:01
A1 Maasbrachterweg Linne 84658 Linne
001020187
02:12
A2 Maartenshof Linne 84602 Linne
001020187
21-10-2019
 
13:14
P 2 BLB-01 PAC brandmelding 23 Stevensweert Sportlaan Stevensweert 235369 Stevensweert
001005998
 
001001569
07:49
Aanrijding letsel Heerstraat-Noord Beegden Beegden
001001492
07:47
A1 Heerstraat-Noord Beegden 84316 Beegden
001020175
07:46
Aanrijding letsel Heerstraat-Noord Beegden Beegden
001001492
20-10-2019
 
18:02
A1 Benedictastraat Thorn 84212 Thorn
001020186
17:47
A2 Kempweg Maasbracht 84207 Maasbracht
001020187
17:29
A2 Kempweg Maasbracht 84205 Maasbracht
001020175
08:08
A1 Pater Dr. Neijensstraat Heel 84087 Heel
001020187
04:58
A1 Heiveldplein Maasbracht 84066 Maasbracht
001020187
19-10-2019
 
09:55
A1 Hagenbroek Thorn 83854 Thorn
001020186
08:43
P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kastanjelaan Beegden 235151 235131 Beegden
001001742
 
001005998
08:32
A2 Kastanjelaan Beegden 83842 Beegden
001020187
18-10-2019
 
13:56
A1 Sportparklaan Heel 83652 Heel
001020186
13:16
A1 Molenstraat Beegden 83635 Beegden
001020175
13:13
A1 Molenstraat Beegden 83633 Beegden
001020187
17-10-2019
 
22:43
P 1 BLB-01 HV buiten materieel (Gas lekkage) (gaslucht) Battenweg Maasbracht 235531 Maasbracht
001001931
 
001005998
 
001033002
 
001001978
 
001001994
 
001001483
 
001001932
07:06
A2 Maasbrachterweg Linne 83274 Linne
001020187
15-10-2019
 
20:45
Incident Thornerweg Wessem geen overval. foute code Wessem
001001492
20:40
Overval Thornerweg Wessem Wessem
001001492
 
001033210
14-10-2019
 
15:14
A2 Molenweg Maasbracht 82588 Maasbracht
001020187
08:58
B1 Steenakkerstraat Maasbracht 82441 Maasbracht
001020187
06:57
A1 Zuidsingel Maasbracht 82417 Maasbracht
001020187
13-10-2019
 
07:49
P 1 (Intrekken Alarm Brw) Autom. brandmelding St. Anna Panheelderweg Heel Heel
001005998
 
001001483
 
001001931
 
001001994
 
001001932
 
001001978
07:46
P 1 BLB-01 Autom. brandmelding St. Anna Panheelderweg Heel 235531 Heel
001001978
 
001005998
 
001001932
 
001001483
 
001001994
 
001001931
00:51
A1 Thornerweg Wessem 82073 Wessem
001020187
11-10-2019
 
21:52
A1 Rect. Driessenstraat Heel 81764 Heel
001020187
21:44
A1 Geldersestraat Thorn 81761 Thorn
001020186
21:33
A1 Maartenshof Linne 81759 Linne
001020175
17:23
A1 Boschmolenplas Heel 81712 Heel
001020175
16:39
B1 Onder de Bomen Thorn 81692 Thorn
001020187
10-10-2019
 
04:01
A2 Linnerhof Linne 81163 Linne
001020187
09-10-2019
 
11:34
A1 Onder de Bomen Thorn 80961 Thorn
001020175
08-10-2019
 
18:35
B1 Singelstraat Oost Stevensweert 80799 Stevensweert
001020186
16:08
P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Akker Thorn 235151 235369 Thorn
001001569
 
001001742
 
001005998
08:21
A1 Heidepark Maasbracht 80576 Maasbracht
001020187
07-10-2019
 
21:39
A1 Battenweg Maasbracht 80508 Maasbracht
001020187
07:11
A1 Casino Thorn 80222 Thorn
001020187
06-10-2019
 
09:49
P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw De Peel Heel 235191 236196 235131 Heel
001005998
 
001033002
 
001001789
 
001001782
 
001001742
09:33
A1 De Peel Heel 80024 Heel
001020187
09:32
P 1 BLB-01 BR gebouw De Peel Heel 234462 234484 Heel
001001918
 
001005998
 
001001915
 
001001998
 
001001482
09:31
P 1 BLB-01 BR gebouw De Peel Heel 235531 Heel
001005998
 
001001483
 
001001932
 
001001978
 
001001994
 
001001931
09:13
P 1 BLB-02 Autom. brandmelding Koraalgroep Heerepad Heel 235531 Heel
001001994
 
001001978
 
001001932
 
001005998