P2000.LIVE

P2000 in Breda (gemeente Breda)

22-11-2019
 
11:37
(Directe inzet: A2 4827BG : Wensel Cobergherstraat Breda 97766 Breda
001220499
 
001220621
10:48
(Directe inzet: A2 4826AB : Terheijdenseweg Breda 97747 Breda
001220499
 
001220842
10:38
(Directe inzet: A2 4822XG : Mastenbroek Breda 97742 Breda
001220499
 
001220620
10:29
A2 4811VJ : Elisabeth Leuvenaarstr Leuvenaarstraat Elisabeth Leuvenaarstr Breda 97741 Breda
001220619
 
001220499
10:27
(Directe inzet: A2 4822SL : Bertelsberg Breda 97740 Breda
001220621
 
001220499
09:59
B2 4818CK : U07 Neurologie Amphia LOC Molengracht Molengracht U07 Neurologie Amphia LOC Breda 97729 Breda
001220624
 
001220499
09:55
A1 4817AN : Wieringenstraat Breda 97728 Breda
001220623
 
001220499
09:17
A2 4851SN : VWS Breda Post Zuid Chaamse Baan VWS Breda Post Zuid Ulvenhout 97716 Breda
001220499
 
001220646
08:55
(Directe inzet: A2 4834XH : Overakkerstraat Breda 97708 Breda
001220499
 
001220620
08:33
(Directe inzet: A2 4811VP : Merlinde Zorghotel Schorsmolenstraat Merlinde Zorghotel Breda 97700 Breda
001220621
 
001220499
08:23
(Directe inzet: A2 4817RR : Charlottenburg Breda 97694 Breda
001220499
 
001220619
08:16
B2 4823HA : Heksenwiellaan Breda 97692 Breda
001220611
 
001220499
08:16
B2 4818CK : U43 Oncologie Amphia LOC Molengracht Molengracht U43 Oncologie Amphia LOC Breda 97691 Breda
001220499
 
001220622
07:31
B2 4838GC : Rithsestraat Breda 97685 Breda
001220946
 
001220499
07:13
(Directe inzet: A2 : Muizenberglaan Breda 97682 Breda
001220619
 
001220499
06:21
(Directe inzet: A2 : Muizenberglaan Breda 97678 Breda
001220621
 
001220499
05:17
(Directe inzet: A2 4837CW : Schrauwenhof Breda 97674 Breda
001220620
 
001220499
05:00
(Directe inzet: A2 4837CW : Schrauwenhof Breda 97673 Breda
001220623
 
001220499
04:40
(Directe inzet: A2 4811WE : Vismarktstraat Breda 97672 Breda
001220621
 
001220499
04:19
A1 4818HG : Wethouder Romboutsstraat Breda 97670 Breda
001220499
 
001220620
04:00
(Directe inzet: A2 4818HG : Wethouder Romboutsstraat Breda 97666 Breda
001220621
 
001220499
03:09
(Directe inzet: A2 4834GG : Doenradestraat Breda 97659 Breda
001220620
 
001220499
02:20
(Directe inzet: A2 4824KE : Raaimoeren Breda 97656 Breda
001220621
 
001220499
21-11-2019
 
23:33
A2 4837BV : VWS Anwb Graaf Engelbertlaan VWS Anwb Breda 97644 Breda
001220623
 
001220499
23:00
A1 4817TH : Weilustlaan 295 tm 365 Appartementen Weilustlaan Weilustlaan 295 tm 365 Ap Breda 97637 Breda
001220499
 
001220621
21:31
A1 4817CC : Epelenberg Breda 97625 Breda
001220625
 
001220499
20:52
(Directe inzet: A2 4817GP : Nieuwe Inslag Breda 97619 Breda
001220622
 
001220499
20:18
(Directe inzet: A2 4822WC : Pieternel Koomansstraat Breda 97615 Breda
001220499
 
001220623
20:15
(Directe inzet: A2 4811XP : Grote Markt Breda 97613 Breda
001220619
 
001220499
20:00
(Directe inzet: A2 4812GP : Heuvelbrink Breda 97609 Breda
001220621
 
001220499
19:38
P 1 BR Gebouw (inci-02) Visserstraat Breda 203151 Breda
001201925
 
001201444
 
001201999
 
001201304
 
001201300
 
001200191
19:35
P 1 BR Gebouw (inci-02) Visserstraat Breda 203092 203133 203132 Breda
001201300
 
001201999
 
001201576
 
001201441
 
001201302
 
001201440
 
001201925
 
001200041
 
001201301
 
001200191
18:46
PRIO 1 279248 Letsel Breda Epelenberg Breda
001230265
 
001230262
18:44
(Directe inzet: A2 : Epelenberg Breda 97596 Breda
001220499
 
001220625
16:06
A2 4826CW : HAG Breda Zomergemstraat Zomergemstraat HAG Breda Zomergemstraat Breda 97562 Breda
001220621
 
001220499
15:54
B2 4818CK : U07 Neurologie Amphia LOC Molengracht Molengracht U07 Neurologie Amphia LOC Breda 97560 Breda
001220499
 
001220624
15:04
B2 4818CK : U51 Orthopedie Amphia LOC Molengracht Molengracht U51 Orthopedie Amphia LOC Breda 97546 Breda
001220946
 
001220499
14:40
A1 4813CA : Schuurkerkstraat Breda 97541 Breda
001220499
 
001220623
14:35
(Directe inzet: A2 4813CA : Schuurkerkstraat Breda 97539 Breda
001220499
 
001220846
14:33
A1 4827NH : Calandstraat Breda 97537 Breda
001220499
 
001220620
14:10
(Directe inzet: A2 : Kruisvoort Breda 97528 Breda
001220621
 
001220499
14:06
A2 4823HA : Heksenwiellaan Breda 97526 Breda
001220499
 
001220622
13:49
(Directe inzet: A2 4811XS : Grote Markt Breda 97520 Breda
001220842
 
001220499
13:05
B2 4834HD : Groot Ypelaardreef Breda 97505 Breda
001220624
 
001220499
 
001220624
 
001220499
12:46
P 2 ONG Spoor (inci-06) Breda - Breda-Prinsenbeek 2,9 Breda 203092 203133 Breda
001201925
 
001201301
 
001200191
 
001201999
 
001201576
 
001200183
 
001200031
 
001201441
 
001230265
 
001200041
 
001201300
12:46
PRIO 2 278974 Ongeval spoor Breda Breda - Breda-Prinsenbeek 2,9 Breda
001230265
 
001230262
12:45
A2 4817TK : Weilustlaan 367 tm 437 Appartementen Weilustlaan Weilustlaan 367 tm 437 Ap Breda 97497 Breda
001220499
 
001220621
11:39
B2 4818CK : U51 Orthopedie Amphia LOC Molengracht Molengracht U51 Orthopedie Amphia LOC Breda 97472 Breda
001220946
 
001220499
10:18
B2 4818CK : U07 Neurologie Amphia LOC Molengracht Molengracht U07 Neurologie Amphia LOC Breda 97443 Breda
001220499
 
001220609
10:04
B2 4818AJ : Vredenbergh Lovensdijkstraat Vredenbergh Breda app c25 97438 Breda
001220624
 
001220499
09:45
(Directe inzet: A2 4816BE : Marconistraat Breda 97435 Breda
001220622
 
001220499
09:36
A2 4851SN : VWS Breda Post Zuid Chaamse Baan VWS Breda Post Zuid Ulvenhout 97431 Breda
001220499
 
001220842
09:18
B2 4818CK : U56 Longafdeling Amphia LOC Molengracht Molengrach U56 Longafdeling Amphia L Breda 97424 Breda
001220499
 
001220621
09:00
P 2 Dienstverlening Konijnenberg Breda Breda
001201999
 
001201650
08:58
P 4 Dienstverlening Speelhuislaan Breda Breda
001201650
 
001201999
08:40
B2 4818CK : U28 Acute opname Amphia LOC Molengracht Molengrach U28 Acute opname Amphia L Breda 97411 Breda
001220943
 
001220499
08:33
B2 4818CK : U42 Oncologie Amphia LOC Molengracht Molengracht U42 Oncologie Amphia LOC Breda 97406 Breda
001220944
 
001220499
08:31
PRIO 1 278779 Letsel Breda Wilhelminasingel Oranjesingel Breda
001230262
 
001230265
08:31
(Directe inzet: A2 : Wilhelminasingel Oranjesingel Oranjesingel Breda 97405 Breda
001220622
 
001220499
08:23
(Directe inzet: A2 4811XC : KMA Gebouw L Kasteelplein KMA Gebouw L Breda 97404 Breda
001220621
 
001220499
05:20
(Directe inzet: A2 4824JA : Noortberghmoeren Breda 97382 Breda
001220619
 
001220499
03:59
(Directe inzet: A2 4811ZT : Appartementen Middellaan 650 tm 686 (INGANG ZUID) Appartementen Middellaan Breda 97380 Breda
001220499
 
001220619
01:58
A1 4817BL : Takkebijsters Breda 97377 Breda
001220620
 
001220499
00:57
(Directe inzet: A2 4818PB : Baronielaan Breda 97373 Breda
001220499
 
001220619
20-11-2019
 
23:09
A1 4834KN : GGZ Breburg SPOR OOST Muiderslotstraat GGZ Breburg SPOR OOST Breda 97365 Breda
001220499
 
001220620
22:12
(Directe inzet: A1 4826PM : Brasschaatstraat Breda 97358 Breda
001220499
 
001220621
20:49
A2 4816AW : Edisonstraat Breda 97347 Breda
001220622
 
001220499
19:28
A1 4813CA : Schuurkerkstraat Breda 97332 Breda
001220499
 
001220622
19:28
(Directe inzet: A2 4826JH : Roeselarestraat Breda 97331 Breda
001220499
 
001220619
18:03
(Directe inzet: A2 4826PC : Oostmallestraat Breda 97311 Breda
001220499
 
001220626
18:01
(Directe inzet: A2 4818LZ : de Vlieger Breda 97310 Breda
001220499
 
001220623
16:43
A1 4834XJ : IJpelaar Woonzorg Complex Overakkerstraat IJpelaar Woonzorg Complex Breda 97285 Breda
001220499
 
001220626
16:14
P 1 Reanimatie (inci-01) Duindoornstraat Breda 203133 Breda
001201999
16:14
(Directe inzet: A1 4814JK : Duindoornstraat Breda 97276 Breda
001220609
 
001220499
16:14
P 1 Reanimatie (inci-01) Duindoornstraat Breda 203133 Breda
001200191
 
001201925
 
001201300
 
001201441
 
001201301
16:11
(Directe inzet: A2 4814JK : Duindoornstraat Breda 97273 Breda
001220499
 
001220842
16:03
PRIO 1 278282 Letsel Breda Spinveld Breda
001230265
 
001230262
16:03
(Directe inzet: A2 : Spinveld Breda 97267 Breda
001220499
 
001220621
15:11
B2 4818CK : U23 Cardiologie Chirurgie Amphia LOC Molengracht M U23 Cardiologie Chirurgie Breda 97253 Breda
001220499
 
001220946
15:08
(Directe inzet: A2 4811NJ : Dr. van Mierlostraat Breda 97252 Breda
001220499
 
001220625
14:55
(Directe inzet: A2 : NS Breda Terminal Noordzijde Belcrum Gravinnen van NS Breda Terminal Noordzi Breda 97245 Breda
001220499
 
001220619
14:37
(Directe inzet: A2 4839AR : Vaareindseweg Breda 97241 Breda
001220499
 
001220623
14:19
(Directe inzet: A2 : NS Breda Terminal Noordzijde Belcrum Gravinnen van NS Breda Terminal Noordzi Breda 97231 Breda
001220499
 
001220842
13:55
A2 4835AJ : Ploegstraat Breda 97219 Breda
001220630
 
001220499
13:16
PRIO 1 278135 Letsel Breda Christiaan Huygensstraat Breda
001230265
 
001230262
13:15
(Directe inzet: A2 4816BJ : Christiaan Huygensstraat Breda 97208 Breda
001220499
 
001220619
13:07
B2 4826HB : Vuchterhage Antwerpenstraat Vuchterhage Breda 97205 Breda
001220499
 
001220622
11:30
A1 4834JN : HAG Breda Zwijnsbergenstraat Zwijnsbergenstraat HAG Breda Zwijnsbergenstr Breda 97166 Breda
001220625